نایلون حبابدار یکی از مهم ترین محصولات تولیدی در عرصه بسته بندی توسط سام پلاست است. نایلون حبابدار با توجه به ساختار آن از ضربه های احتمالی به محصولات جلوگیری میکند. این محصول تا عرض 2.5 متر قابل تولید و طبق سفارش مشتری در دو شاخه درجه یک و درجه دو تولید می گردد.