نایلون شیرینک یا شیرینگ کدام درسته ؟

نایلون شیرینک به معنای نایلون منقبضی یا جمع شونده است. در این نایلون با توجه به ترکیبات خاص محصول را در قبال گرما منقبض میکند.

نایلون های شیرینک کاربردهای زیادی در صنعت بسته بندی دارد. این محصول باعث نظم در صنعت بسته بندی میشود.


انواع نایلون شیرینک از نظر ساختارظاهری

نایلون های شیرینک از نظر ظاهری به سه دسته تقسیم میشوند:

  1. شیرینک روده ای
  2. شیرینک بغل باز
  3. فیلم شیرینک یا تک لا

نایلونهای روده ای به شکل تویوپ تولید میشوند و معمولا برای کیسه کردن محصول از آن استفاده میشود.

شیرینک بغل باز همان روده ای اسن که یک طرف آن برش خورده.

فیلم شیرینک هم به معنای نایلون تک لا هستش که در صنعت بسته بندی تمام اتوماتیم معمولا از این نوع استفاده میشود.

سوال : آیا نایلون شیرینک درجه دو وجود داره؟

در جواب این سوال میتونم بگم که خیر زیرا حین منقبض شدن قطعا پاره میشوند